Špeciálne nástroje

Cogsdill Tool Products, Inc. a Cogsdill-Nuneaton, Ltd. vyvíjajú a vyrábajú špeciálne nástroje pre kovoobrábací priemysel.

 • Valčekovacie nástroje a nástroje pre dosiahnutie presných rozmerov, finišovanie a zatvrdzovanie
 • Odihlovacie nástroje a nástroje pre zrážanie hrán a odstraňovanie ostrín na obidvoch stranách vŕtaných dier jedným prechodom
 • Shefcut presné výstružníky a presné vŕtacie nástroje, pre presné veľkosti, finišovanie a prvotriednu geometriu
 • Automatické zapichovacie nástroje a čelné hlavy, pre rýchle, presné a opakovateľné drážkovanie, zapichovanie, lícovanie, tvarovanie a zrážanie hrán
 • ZX Systémy pre vyvrtávacie, lícovacie a kontúrovacie operácie v jednom kroku

Eliminujú viacnásobné nastavenia a sekundárne operácie. Produkujú lepšiu kvalitu dielov s rýchlejšou a ekonomickejšou výrobou. Štandardné nástroje, nástroje šité na mieru, aplikačná podpora a servis.

Odkaz na katalóg – Špeciálne nástroje Cogsdill

Internetová stránka výrobcu: www.cogsdill.co.uk

ODIHLOVACIE NÁSTROJE

Odihlovanie dier je zvyčajne časovo a nákladovo náročná operácia. Zadné časti dier sú obzvlášť komplikované, pretože sú veľmi často neprístupné konvenčnými odihlovacími nástrojmi. Nástroje BURRAWAY®, BURR-OFF® sú mechanické odihlovacie nástroje dier, ktoré odihlujú spredu, zozadu alebo z oboch strán vŕtaných dier v jednom kroku.

 

BURRAWAY®

 • nástroje Burraway sú dostupné od ø 2 mm do ø 50 mm
 • odihlujú obidve strany diery jednou operáciou
 • vymeniteľné rezné plátky
 • nastaviteľné napätie plátku
 • použiteľné aj na konvenčných strojoch a v ručných nástrojoch

MICRO BURRAWAY®

 • pre medicínske, automobilové a elektronické aplikácie
 • dostupné od ø 1 mm do ø 2,34 mm
 • nástroj sa skladá z 2 častí – držiak a ľahko vymeniteľná náplň
 • pohodlné upínanie náplne do štandardného držiaku so stopkou ø 6 mm

odihlovanie-microburraway

BURR-OFF®

 • dostupné od ø 1,57 mm do ø 16,28 mm
 • odihlujú obidve strany diery jednou operáciou
 • prebrúsiteľné rezné hrany
 • jednoduché uvoľnenie špôn
 • nastaviteľné napätie
 • vysoko-produktívne automatizované odihlovacie operácie
  odihlovacienastroje-burroff

FLIPCUT®

 • na operácie spätného zaĺbenia v jednom usporiadaní
 • určený pre diery od ø 7 mm do ø 34 mm
 • vymeniteľný plátok
 • pre robustné aplikácie na všetkých typoch strojov
 • dva štandardné rezné plátky:
  – pre spätné zahĺbenie a predné skosenie
  – pre spätné a predné skosenie

odihlovacienastroje-flipcut

ELLIPTI-BUR®

 • odihluje nepravidelné povrchy dier
 • samo-centrujúci vymeniteľný plátok
 • použiteľný na akomkoľvek type strojov
 • Ellipti-Bur je dostupný v rozmeroch od ø 4 mm do ø 25 mm

cogsdill-odihlovacienastroje-eliptibur

VALČEKOVACIE NÁSTROJE

Valčekovanie je technológia finišovania povrchu, pri ktorej sú vytvrdzované a vysokoleštené oceľové valčeky pritláčané na mäkší povrch obrobku. Keď tlak generovaný valčekmi presiahne prípustný bod ohybu povrchu obrobku, povrchová vrstva je plasticky deformovaná tvárnením povrchu za studena. Výsledkom je zrkadlový a vytvrdený povrch so záťažovými charakteristikami, ktoré sú lepšie ako pri brúsnych metódach úberu kovu.

cogsdill-valcekovacienastroje-kvalita povrchu

Valčekovacie nástroje SRMR, SRMB

 • aplikovateľné pre širokú škálu konfigurácií obrobkov
 • vnútorné priemery (diery), vonkajšie priemery (hriadele),
  priebežné alebo slepé diery
 • rovné povrchy, kužele, guľové povrchy a kontúry, drážky (rádius lopatky)
 • pre vnútorné priemery od ø 4 mm do ø 178 mm
 • pre vonkajšie priemery od ø 1 mm do ø 65 mm
 • jednoducho prestaviteľné v typickom rozsahu ø 1 mm
 • špeciálne riešenia sú k dispozícii aj pre väčšie a menšie priemery a prakticky pre akékoľvek konfirgurácie

cogsdill-valcekovacienastroje-SRMR

Diamantové valčekovacie nástroje

Presný nástroj pre mikrofinišovanie hriadeľov alebo povrchov akýchkoľvek vonkajších priemerov alebo veľkých vnútorných priemerov:

 • štyri varianty RDB, DB, DBT, DBR
 • umožňujú použitie na väčšine sústruhov, manuálnych alebo CNC
 • vymeniteľná leštená diamantová špička
 • nastaviteľné pre optimálny valčekovací tlak
 • s nástrojom DBT je možné valčekovať kalené materiály 50-58 HRC

cogsdill-valcekovacienastroje-diamantove

Čelné diamantové valčekovacie nástroje

Nástroje Diamond Burnish Face Mill (DBFM) sú určené na leštenie plochých plôch na dosiahnutie vynikajúcich povrchových úprav.
Použitím osvedčenej geometrie diamantových špičiek Cogsdill môžeme dosiahnuť povrchové úpravy s nízkym obsahom RA.
 Jednoduché a efektívne nástroje DBFM sú navrhnuté tak, aby na ľubovoľnom povrchu vytvárali zrkadlové povrchy; od uhlíkových ocelí po nástrojové ocele, až po zliatiny väčšiny železných a neželezných kovov.

 • jednoduché nastavenie a prevádzka
 • pre CNC obrábacie centrá so spoločným rozhraním
 • nastaviteľnosť tlaku pružiny
 • použiteľné pre veľké aj malé plochy (príruby)
 • dlhá životnosť nástroja

cogsdill-valcekovacienastroje-celnediamantove

Univerzálne valčekovacie nástroje

Univerzálne valčekovacie nástroje Cogsdill UBT sú vhodné pre valčekovanie hriadeľov, povrchov, kužeľov, kontúr a relatívne veľkých vnútorných priemerov (väčších ako 69 mm).

cogsdill-valcekovacienastroje-univerzalne

Externý valčekovací stroj CX

Pri valčekovaní dochádza k zlepšeniu únavovej odolnosti, antikoróznych vlastností, vzhľadu a rozmerovej presnosti obrobkov.

 • pre rôzne priemery tyče od 10 do 250 mm
  akejkoľvek dĺžky
 • pre priebežné aplikácie, stroj je vybavený
  funkciou end stop
 • aj pre obrobky s prerušeným povrchom
 • nastaviteľnosť tlaku a rýchlosti
 • možnosť ručného alebo automatizovaného
  valčekovania

cogsdill-valcekovacienastroje-cx

 

ZÁPICHOVÉ NÁSTROJE

Určené pre presné drážkovanie, zapichovanie, vnútorné a vonkajšie
lícovanie a zrážanie.

 

ZX SYSTÉMY

Cogsdill ZX nástrojový systém ponúka prvotriedne riešenie produktivity, flexibility a presnosti pri obrábaní veľkých dielov, ktoré si vyžadujú viacnásobné operácie. ZX systém dokáže vykonať rôznorodé operácie presného obrábania na horizontálnych
vyvrtávacích a frézovacích strojoch ako napr.:

 • Vyvrtávanie
 • Čelné obrábanie
 • Tvarovanie
 • Sústruženie vnútorných kužeľov
 • Vŕtanie hlbokých dier
 • Drážkovanie
 • Spätné zarovnávanie
 • Skosenie
 • Fľaškové vŕtanie

VYŽIADAŤ PONUKU