Chladiace a mazacie kvapaliny – – Ako postupujeme

Chladiace a mazacie kvapaliny

Blaser-LiquidTool-Logo-CZ-uprava

Tekutý nástroj –  viac ako chladiaca a mazacia tekutina.

Internetová stránka výrobcu: www.blaser.com

Kroky ku správnej chladiacej a mazacej kvapaline

Od situačnej analýzy k vyššej produktivite.

Každá situácia zákazníka je jedinečná. Preto spoločnosť Blaser Swisslube nepredáva chladiace mazivo „naslepo“. Zistením skutočného stavu vytvoríme základ pre úspešnú spoluprácu. Zistíme vo Vašej situácii potenciál pre zlepšenie a pomôžeme Vám pri výbere.

 

1. Vaša situácia na mieste

Skôr ako vám odporučíme chladiacu a mazaciu kvapalinu Blaser, naši špecialisti spravia analýzu výrobného procesu, podmienok prostredia, vášho očakávania a požiadaviek
na naše riešenia.

2. Odporučenia a ponuka ceny

Výsledky analýzy situácie vedú k ponuke výrobkov a služieb na mieru, ktorá splní Vaše požiadavky a pomôže k dosiahnutiu vytýčených cieľov zdokonaľovania.

3. Osvedčená pridaná hodnota tekutého nástroja

Pomocou špeciálne vyvinutého nástroja, Liquid Tool Analyzer, zdokumentujeme pridanú hodnotu návrhu na riešenie. Tá je podkladom pre ďalšie kroky – podľa situácie zistenej v príslušnom procese alebo zvoleného spracovania.

5. Prechod na tekutý nástroj

Po Vašom rozhodnutí pre tekutý nástroj Vám budeme pomáhať pri efektívnej implementácii, aby ste mohli rýchlo a bezpečne profitovať z výhod.

6. Kontrola dosiahnutia cieľov

Aby sme si boli isti, že sľúbená pridaná hodnota je v priebehu prevádzky trvale dosahovaná, pravidelne na mieste porovnávame ciele s dosiahnutými hodnotami. V prípade potreby dostanete od našich odborníkov návrhy na optimalizáciu.

7. Školenia a podpora Vašich zamestnancov

Vyškolíme vašich operátorov na zachádzanie  s chladiacimi a mazacími kvapalinami, pomôžeme im pomocou monitorovacích plánov, návodov a našej viac ako 40-ročnou skúsenosťou so správnou manipuláciou s chladiacimi a mazacími kvapalinami.

8. Servis na mieste

Ak sa napriek očakávaniam vyskytne porucha, naši odborníci k vám v krátkej dobe prídu, aby príčinu rýchlo a profesionálne odstránili.

VYŽIADAŤ PONUKU