Špeciálne nástroje

Cogsdill Tool Products, Inc. a Cogsdill-Nuneaton, Ltd. vyvíjajú a vyrábajú špeciálne nástroje pre kovoobrábací priemysel.

 • Valčekovacie nástroje a nástroje pre dosiahnutie presných rozmerov, finišovanie a zatvrdzovanie
 • Odihlovacie nástroje a nástroje pre zrážanie hrán a odstraňovanie ostrín na obidvoch stranách vŕtaných dier jedným prechodom
 • Shefcut presné výstružníky a presné vŕtacie nástroje, pre presné veľkosti, finišovanie a prvotriednu geometriu
 • Automatické zapichovacie nástroje a čelné hlavy, pre rýchle, presné a opakovateľné drážkovanie, zapichovanie, lícovanie, tvarovanie a zrážanie hrán
 • ZX Systémy pre vyvrtávacie, lícovacie a kontúrovacie operácie v jednom kroku

Eliminujú viacnásobné nastavenia a sekundárne operácie. Produkujú lepšiu kvalitu dielov s rýchlejšou a ekonomickejšou výrobou. Štandardné nástroje, nástroje šité na mieru, aplikačná podpora a servis.

Odkaz na katalóg – Špeciálne nástroje Cogsdill

Internetová stránka výrobcu: www.cogsdill.com

ODIHLOVACIE NÁSTROJE

Odihlovanie dier je zvyčajne časovo a nákladovo náročná operácia. Zadné časti dier sú obzvlášť komplikované, pretože sú veľmi často neprístupné konvenčnými odihlovacími nástrojmi. Nástroje BURRAWAY®, BURR-OFF®, a SEDT-SMOOTH EDGE sú mechanické odihlovacie nástroje dier, ktoré odihlujú spredu, zozadu alebo z oboch strán vŕtaných dier v jednom kroku.

VALČEKOVACIE NÁSTROJE

Valčekovanie je technológia finišovania povrchu, pri ktorej sú vytvrdzované a vysokoleštené oceľové valčeky pritláčané na mäkší povrch obrobku. Keď tlak generovaný valčekmi presiahne prípustný bod ohybu povrchu obrobku, povrchová vrstva je plasticky deformovaná tvárnením povrchu za studena. Výsledkom je zrkadlový a vytvrdený povrch so záťažovými charakteristikami, ktoré sú lepšie ako pri brúsnych metódach úberu kovu.

 

ZÁPICHOVÉ NÁSTROJE

Určené pre presné drážkovanie, zapichovanie, vnútorné a vonkajšie
lícovanie a zrážanie.

 

ZX SYSTÉMY

Cogsdill ZX nástrojový systém ponúka prvotriedne riešenie produktivity, flexibility a presnosti pri obrábaní veľkých dielov, ktoré si vyžadujú viacnásobné operácie. ZX systém dokáže vykonať rôznorodé operácie presného obrábania na horizontálnych
vyvrtávacích a frézovacích strojoch ako napr.:

 • Vyvrtávanie
 • Čelné obrábanie
 • Tvarovanie
 • Sústruženie vnútorných kužeľov
 • Vŕtanie hlbokých dier
 • Drážkovanie
 • Spätné zarovnávanie
 • Skosenie
 • Fľaškové vŕtanie

VYŽIADAŤ PONUKU