Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI A FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IMEXIM TS, a.s.

Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava

www.imeximts.sk

IČO:                 31614353

DIČ:                 2020437210

IČ DPH:           SK2020437210

Registrácia: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3971/B 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

IMEXIM TS, a.s.

Nádražná 34

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Predaj Slovenská republika:

Tel:       +421 2 3266 3611

E-mail: mailba@imeximts.sk

Servis a náhradné diely:

Tel:       +421 2 3266 3614

E-mail: servis@imeximts.sk

Predaj Česká republika:

Tel:       +421 2 3266 3611

E-mail: office@imeximts.cz

Technická podpora:

Tel:       +421 903 402 450

E-mail: mailba@imeximts.sk