Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI A FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Imexim TS, a.s.
Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava

www.imeximts.sk

IČO:                 31614353


DIČ: 
                2020437210

IČ DPH: 
          SK2020437210

Registrácia:  Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3971/B 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Imexim TS, a.s.
Nádražná 34

SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

Predaj Slovenská republika:

Tel:       +421 2 3266 3611

E-mail: mailba@imeximts.sk

Servis a náhradné diely:

Tel:       +421 2 3266 3614

E-mail: servis@imeximts.sk

Predaj Česká republika:

Tel:       +420 775 933 567

E-mail: office@imeximts.cz

Technická podpora:

Tel:       +421 903 402 450

E-mail: mailba@imeximts.sk