Filtračné a recyklačné zariadenia

Odparovacie zariadenia

Zariadenie umožňuje spracovávať širokú  škálu odpadových kvapalín. Výsledkom odparovania je redukcia pôvodného množstva odpadu, ktorý je potrebné platene likvidovať na cca. 10% koncentrátu (ktorý sa následne likviduje) a až cca. 90% destilátu. Destilát môže byť následne  vyvedený do kanalizácie, príp. použitý ako procesná voda na riedenie chladiacich emulzií, čo predstavuje ďalšiu značnú úsporu financií. Odparovacie zariadenie ET sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie, ktorá spolu s predchádzajúcimi úsporami umožňuje dosiahnuť návratnosť investície do tohto nevýrobného zariadenia vo veľmi krátkom čase. Podľa potrebnej kapacity spracovania odpadových kvapalín je možné vybrať z viacerých typov zariadení ET – podľa veľkosti od 40 l/h až do 1000 l/h. Celkový proces realizácie projektu odparovania vo Vašej prevádzke prispôsobujeme Vašim individuálnym potrebám – samozrejmosťou je realizácia laboratórnych testov na vzorke Vašich odpadových kvapalín s vypracovaním laboratórnej analýzy odparenej vzorky.

Vysokovýkonné zariadenie pre čistenie obrábacích strojov a filtráciu chladiacich kvapalín

Zariadenie je určené pre kompletné čistenie vnútorného priestoru obrábacieho stroja (stroj musí byť odstavený). Prostredníctvom tohto zariadenia odsajete chladiacu emulziu/rezný olej do nádrže zariadenia. Kvapaliny sú prefiltrované cez pásový filter,  špony a brúsny kal sú odstránené integrovaným vysávačom. Následne prečistíte nádrže a vnútorný priestor stroja použitím vysoko-tlakovej dýzy. V prípade použiteľnej prefiltrovanej emulzie je táto napustená naspäť do obrábacieho stroja.

 

Separátory cudzieho oleja pre chladiace a pracie médiá TB a TM

Zariadenia slúžia na separáciu cudzieho oleja z hladiny procesných médií a filtrovanie jemných špôn. V prípade verzie TM nasleduje po separácii oleja ešte dodatočná sterilizácia prostredníctvom integrovanej UV lampy. Toto UV žiarenie zničí, resp. zredukuje nežiaduce baktérie v procesných médiách. Zariadenie pracuje na bypasovom princípe, t.j. nie je potrebné odstaviť obrábací stroj počas prevádzky.

Centrifúgové čistiace zariadenia – diskové (OTC, OSD) alebo bubnové (T)

Centrifúgové zariadenia umožňujú čistiť a recyklovať chladiace kvapaliny od cudzích olejov ako aj od jemných nečistôt (od 2 µm). Ošetrené médium je po spracovaní vrátené späť do obrábacieho stroja. Tento proces prebieha bypasovým systémom, t.j. nie je potrebné odstaviť obrábací stroj počas prevádzky.

Filtračné zariadenia VC a UF

Filtračné zariadenia VC a UF sú charakteristické všestranným využitím – počnúc individuálnymi riešeniami pre veľké obrábacie stroje, cez bypasové riešenia pre centrálne jednotky, až po špeciálne aplikácie, pri ktorých sú centrálne ošetrované procesné kvapaliny z niekoľkých strojov.

VYŽIADAŤ PONUKU