Popisovacie nástroje

Hlavnými výhodami používania moderných popisovacích nástrojov sú:

  • redukcia výrobných nákladov
  • enormné skrátenie času potrebného na popisovanie/odihlovanie
  • istota popísania/odihlenia každého obrobku
  • zvýšená kvalita obrábaných súčiastok.

Nástroje sú používané na obrábacích centrách, automatických sústruhoch a pod. pre popisovanie obrobkov. V tomto systéme je každý obrobok automaticky popisovaný počas obrábacieho procesu. Popisovanie je možné na takmer každý druh povrchu (do tvrdosti až 60 HRC), pre obrobky so značnými rozmerovými rozdielmi, guľatým alebo nerovnomerným povrchom, ako napr. odliatky a pod. Dokonca nie je potrebné ani rotujúce vreteno, nakoľko pohyb gravírovacej ihly je realizovaný pomocou chladiacej kvapaliny, stlačeného vzduchu, rotovaním guľôčky v špičke nástroja, príp. škrabaním. Popisovanie môže byť realizované posuvom až 5000 mm/min.

POPISOVACIE NÁSTROJE

Nástroje sú používané na obrábacích centrách, automatických sústruhoch a pod. pre popisovanie obrobkov. V tomto systéme je každý obrobok automaticky popisovaný počas obrábacieho procesu. Popisovanie je možné na takmer každý druh povrchu (do tvrdosti až 60 HRC), pre obrobky so značnými rozmerovými rozdielmi, guľatým alebo nerovnomerným povrchom, ako napr. odliatky a pod. Dokonca nie je potrebné ani rotujúce vreteno, nakoľko pohyb gravírovacej ihly je realizovaný pomocou chladiacej kvapaliny, stlačeného vzduchu, rotovaním guľôčky v špičke nástroja, príp. škrabaním. Popisovanie môže byť realizované posuvom až 5000 mm/min.

MIKRONARÁŽACIE POPISOVACIE NÁSTROJE

POPISOVACIE NÁSTROJE NA PRINCÍPE GUĽÔČKOVÉHO GRAVÍROVANIA

ŠKRABACIE POPISOVACIE NÁSTROJE

ODIHLOVACIE NÁSTROJE

Odihlovacie nástroje ENGRAFLEXX sú navrhnuté pre automatické odihlovanie obrobkov nedefinovaných hrán. Môžu byť použité ako v obrábacích strojoch, tak aj v robotizovaných dielňach. Unikátnou funkciou tohto nástroja sú flexibilné ložiská umožňujúce, že frézovacia hlava automaticky kopíruje kontúry a rovnomerne odihluje všetky hrany.

Hlavné použitie nástroja je:

  • vyrovnávanie rozmerových tolerancií nerovných povrchov (napr. odliatky a pod.)
  • vyrovnávanie výrobných tolerancií (napr. zvárané súčiastky a pod.)

 

ENGRAFLEXX (EC Poháňané otáčkami vretena)

ENGRAFLEXX AP (Poháňané stlačeným vzduchom)

VYŽIADAŤ PONUKU