Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Imexim TS, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, SK-821 02 Bratislava, IČO: 31 614 353,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 3971/B spracováva v prípade vášho dopytu v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Imexim TS, a.s. spracovávané od vášho dopytu, po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Vami a Imexim TS, a.s., a taktiež aj po tomto období až do doby pokiaľ nepožiadate o odhlásenie z databázy spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Imexim TS, a.s. teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

GDPR – informácie o spracúvaní osobných údajov