Dosiahnite superhladký povrch s valčekovacími nástrojmi Cogsdill

< späť na všetky novinkyČo je valčekovanie 

Valčekovanie je technológia finišovania povrchu, pri ktorej sú vytvrdzované a vysokoleštené oceľové valčeky pritláčané na mäkší povrch obrobku. Keď tlak generovaný valčekmi presiahne prípustný bod ohybu povrchu obrobku, povrchová vrstva je plasticky deformovaná tvárnením povrchu za studena. Výsledkom je zrkadlový a vytvrdený povrch so záťažovými charakteristikami, ktoré sú lepšie ako pri brúsnych metódach úberu kovu.

Valčekovacie nástroje:

Cogsdill Tool Products, Inc. vyvíja a vyrába špeciálne nástroje pre kovoobrábací priemysel. Eliminujú viacnásobné nastavenia a sekundárne operácie. Produkujú lepšiu kvalitu dielov s rýchlejšou a ekonomickejšou výrobou. Štandardné nástroje, nástroje šité na mieru, aplikačná podpora a servis.