TWISTER – Efektívny karuselový systém prania

< späť na všetky novinkyPredstavujeme Vám najnovší produkt spoločnosti BvL Oberflächentechnik – TwisterRT – rotačný karuselový systém prania, ktorý prepravuje diely cez jednotlivé zóny prania na rotačnej platforme. Nakladanie a vykladanie sa vykonáva na jednom mieste buď manuálne alebo roboticky. Na čistenie sa používa systém poháňaných rotačných dýz.

 

 

Výhody a aplikačné oblasti:

  • veľké objemy s krátkym časom cyklu
  • malá zástavbová plocha
  • vysoká úroveň automatizácie
  • nakladacie zariadenia podľa požiadavky
  • cielené čistenie komplexných komponentov
  • nízkotlakové a vysokotlakové čistenie   

 

 

 

SMART CLEANING – inteligentné funkcie

  • Benefit – vopred indikuje nutnosť výmeny filtra
  • Zobrazuje znečistenie filtra
  • Prepočítava očakávaný počet pracích cyklov do výmeny filtra
  • Spoľahlivo zabezpečuje plánovanie preventívnej údržby a objednávanie náhradných die